Company Logo

Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków do 18 kwietnia

Szanowni Rodzice / Opiekunowie!

W związku z przedłużeniem przez rząd obowiązujących obostrzeń do dnia 18 kwietnia 2021 informujemy, że wciąż aktualne jest Rozporządzenie MINISTRA RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 marca 2021r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor żłobka na wniosek rodziców dzieci, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz  w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  i edukacyjne w żłobku, do którego uczęszczają te dzieci.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie u Dyrektora żłobka lub Intendenta potrzeby pobytu dziecka w żłobku w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez osoby wskazane w rozporządzeniu. WNIOSEK DOSTĘPNY W ZAKŁADCE „DOKUMENTY”.

 

Korespondencja mailowa, telefoniczna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu.

Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

 Copyrights - Żłobek Miejski w Międzychodzie


Powered by Joomla!®. Developed by: Dandelion WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.