Company Logo

 

„Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć,  rozumować

i kochać, potem dopiero uczyć się je czytać, należy nauczyć

młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiedzieć i umieć”

Janusz Korczak 

 


 W MIESIĄCU LIPCU ŻŁOBEK MIEJSKI BĘDZIE ZAMKNIĘTY


 INFORMACJA DLA RODZICÓW 

1. Żłobek Miejski w Międzychodzie będzie otwarty od poniedziałku 01.06.2020 r.  z zachowaniem obostrzeń.

2. Pierwszeństwo korzystania z opieki nad dziećmi mają rodzice dzieci przyjętych do żłobka na normalnych zasadach                                       

a) których co najmniej jedno z rodziców jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia lub służb  mundurowych,                                               

b) z których co najmniej jedno z rodziców jest pracownikiem handlu lub produkcji i realizuje zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19,

c) z których oboje są pracujący.

3. Możliwość przyprowadzenia dziecka do żłobka dotyczy osób, które zadeklarowały obecność dziecka w placówce.

4. W placówce  obowiązuje reżim sanitarny. Stosując się do wytycznych GIS dotyczących minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci, w naszym żłobku może przebywać jednocześnie 26 dzieci.

5. W żłobku wprowadzone zostały szczegółowe procedury i instrukcje dotyczące  zachowania bezpieczeństwa .

6. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka (od 01.06.2020 r.) jest podpisanie przez oboje rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia zawierającego:

a) informację o stanie zdrowia dziecka i najbliższego otoczenia,

b) zgodę na pomiar temperatury,                                                                                                                                                           

c) oświadczenie o odpowiedzialności i dobrowolności posyłania dziecka do żłobka i informację o ryzyku z tym związanym,                               

d) informację o stosowaniu przez żłobek środków dezynfekcyjnych,                                                                                                           

e) zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących w żłobku procedur bezpieczeństwa oraz regulaminów związanych z reżimem sanitarnym,   

f) zobowiązanie do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w najbliższym otoczeniu.

Podpisane i zeskanowane  oświadczenia proszę odesłać na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

najpóźniej do 29.05.2020r.

7. Dzieci do żłobka przyprowadzane są najpóźniej do godziny 8.00 a odbierane od godz.14.00 - możliwość przyprowadzenia dziecka  po godz: 8.00 lub jego odbioru przed godz.14.00 tylko w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu  z dyrektorem.

Prosimy o punktualność – po godzinie 8.00 dzieci nie będą przyjmowane do placówki.

8. Rodzice/opiekunowie prawni  przyprowadzający  i odbierający dziecko z placówki zobowiązani są do  posiadania  maseczki  zakrywającej usta i nos, rękawiczek jednorazowych oraz  zachowania dystansu społecznego min. 2 metry.

9. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do codziennego podpisywania „Oświadczeń o stanie zdrowia dziecka”.   

Przyprowadzane dzieci  nie mogą posiadać żadnych objawów chorobowych i alergicznych. W przypadku ich  wystąpienia, następuje postępowanie wg. ustalonych procedur. 

10. Rodzic /opiekun prawny przyprowadzający i odbierający  dziecko z placówki nie może znajdować się w budynku - dziecko   odbierane  jest przez wyznaczonego pracownika w pomieszczeniu wózkarni i z niego jest również oddawane pod opiekę rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Rekomenduje się o ograniczenie ilości osób przyprowadzających lub odbierających dziecko z placówki.                  

Nie przynosimy do żłobka zabawek i innych przedmiotów (,,przytulanki’’, pieluchy itp.).

11. Smoczki przyniesione przez rodziców/ opiekunów pozostają w placówce i nie są wydawane do domów.

12. Pranie pościeli odbywać się będzie wyłącznie w żłobku – raz w tygodniu lub w miarę potrzeby.

13. Kontakt z dyrekcją, intendentem oraz opiekunami jest możliwy wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy żłobka.

Telefony kontaktowe :   95 748 34 – 46      lub     510 060 739             e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

14. Na terenie żłobka obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich.

 

Oświadczenia do pobrania ze strony internetowej żłobka – zakładka dokumenty.


 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


  

Serdecznie witamy!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami, które przygotowaliśmy, aby ułatwić dostęp do informacji o naszej placówce. Informacje zawarte na naszej stronie pozwolą Państwu dowiedzieć się o podstawowych zasadach panujących w naszym Żłobku, jak również ułatwi nam przekazywanie ważnych informacji oraz umożliwi dostęp do potrzebnych druków.

Zapraszamy!

    


 

W żłobku prowadzone są różne formy pracy z dziećmi mające na celu zaspakajanie potrzeb rozwoju dziecka w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej.
Rodzaje zabaw dzieci podczas pobytu w żłobku:

1. Zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne

Zabawy te umożliwiają dzieciom usprawnianie motoryki małej, doskonalenie chwytu, oglądania, przekładania z rączki do rączki, wyjmowania, uderzania jednego przedmiotu o drugi. Dodatkowo dziecko manipulując przedmiotami stymuluje wzrok i słuch.

2. Zabawy ruchowe

Podczas codziennych zajęć usprawniamy aktywność ruchową dzieci, zaspakajamy silną potrzebę ruchu poprzez poranną gimnastykę i zabawy orientacyjno - porządkowe.

3. Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia te mają na celu kształtowanie u dzieci wrażliwości muzycznej, uczą inscenizować treść piosenek. Dodatkowo prowadzone są zajęcia taneczno - ruchowe z elementami hip - hop. Bazujemy na prostych i przyjemnych melodiach, wykorzystując przy tym różnego rodzaju instrumenty ( tamburyno, bębenek, kołatka, grzechotka).

4. Zajęcia dydaktyczne

W trakcie tych zajęć wykorzystujemy różnego rodzaju układanki obrazkowe, książeczki, obrazki. Zachęcamy do swobodnych wypowiedzi, poprzez to ćwiczymy mowę i myslenie.

5. Zabawy tematyczne

Stwarzamy sytuacje, w których umożliwiamy dzieciom odgrywanie ról z życia codziennego. Naśladowanie pojedyńczych czynności np: czytanie gazety, jedzenia posiłków, naprawianie samochodu czy jazda wózkiem na spacer, usypianie lalek w kołysce.

 

 Copyrights - Żłobek Miejski w Międzychodzie


Powered by Joomla!®. Developed by: Dandelion WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.