Company Logo

 

„Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć,  rozumować

i kochać, potem dopiero uczyć się je czytać, należy nauczyć

młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiedzieć i umieć”

Janusz Korczak 

 


W dniu 24.08.2020 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2020/2021. Grupę I i III zapraszamy na godz. 16.00. Grupę II i IV zapraszamy na godz. 16.30


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

1. Żłobek Miejski w Międzychodzie będzie otwarty od poniedziałku 03.08.2020 r.  z zachowaniem obostrzeń.

2. W żłobku wprowadzone zostały szczegółowe procedury i instrukcje dotyczące  zachowania bezpieczeństwa.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka (od 03.08.2020 r.) jest podpisanie przez oboje rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia zawierającego:

a) informację o stanie zdrowia dziecka i najbliższego otoczenia,

b) zgodę na pomiar temperatury,

c) oświadczenie o odpowiedzialności i dobrowolności posyłania dziecka do żłobka i informację o ryzyku z tym związanym,

d) informację o stosowaniu przez żłobek środków dezynfekcyjnych,

e) zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących w żłobku procedur bezpieczeństwa oraz regulaminów związanych z reżimem sanitarnym,

f) zobowiązanie do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w najbliższym otoczeniu.

Podpisane i zeskanowane  oświadczenia proszę odesłać na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

najpóźniej do 31.07.2020 r.

4. Dzieci do żłobka przyprowadzane są najpóźniej do godziny 8.00 a odbierane od godz.14.00 - możliwość przyprowadzenia dziecka po godz.8.00 lub jego odbioru przed godz.14.00 tylko w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu  z dyrektorem.

Prosimy o punktualność – po godzinie 8.00 dzieci nie będą przyjmowane do placówki.

5. Rodzice/opiekunowie prawni  przyprowadzający  i odbierający dziecko z placówki ZOBOWIĄZANI są do  posiadania  maseczki  zakrywającej usta i nos, rękawiczek jednorazowych oraz  zachowania dystansu społecznego min. 2 metry.

6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do codziennego podpisywania „Oświadczeń o stanie zdrowia dziecka”. Przyprowadzane dzieci  nie mogą posiadać żadnych objawów chorobowych. W przypadku ich  wystąpienia, następuje postępowanie wg. ustalonych procedur. 

7. Rodzic /opiekun prawny przyprowadzający i odbierający  dziecko z placówki nie może znajdować się w budynku - dziecko   odbierane  jest przez wyznaczonego pracownika w pomieszczeniu wózkarni i z niego jest również oddawane pod opiekę rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Rekomenduje się o ograniczenie ilości osób przyprowadzających lub odbierających dziecko z placówki.                   

Nie przynosimy do żłobka zabawek i innych przedmiotów (,,przytulanki’’, pieluchy itp.).

8. Smoczki przyniesione przez rodziców/ opiekunów pozostają w placówce i nie są wydawane do domów.

9. Pranie pościeli odbywać się będzie wyłącznie w żłobku – raz w tygodniu lub w miarę potrzeby.

10. Kontakt z dyrekcją, intendentem oraz opiekunami jest możliwy wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy żłobka.

Telefony kontaktowe :   95 748 34 – 46      lub     510 060 739             e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

11. Na terenie żłobka obowiązuje ograniczenie przebywania osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( min. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, osoby tylko zdrowe).

 

Oświadczenia do pobrania ze strony internetowej żłobka – zakładka dokumenty.


 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


  

Serdecznie witamy!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami, które przygotowaliśmy, aby ułatwić dostęp do informacji o naszej placówce. Informacje zawarte na naszej stronie pozwolą Państwu dowiedzieć się o podstawowych zasadach panujących w naszym Żłobku, jak również ułatwi nam przekazywanie ważnych informacji oraz umożliwi dostęp do potrzebnych druków.

Zapraszamy!

    


 

W żłobku prowadzone są różne formy pracy z dziećmi mające na celu zaspakajanie potrzeb rozwoju dziecka w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej.
Rodzaje zabaw dzieci podczas pobytu w żłobku:

1. Zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne

Zabawy te umożliwiają dzieciom usprawnianie motoryki małej, doskonalenie chwytu, oglądania, przekładania z rączki do rączki, wyjmowania, uderzania jednego przedmiotu o drugi. Dodatkowo dziecko manipulując przedmiotami stymuluje wzrok i słuch.

2. Zabawy ruchowe

Podczas codziennych zajęć usprawniamy aktywność ruchową dzieci, zaspakajamy silną potrzebę ruchu poprzez poranną gimnastykę i zabawy orientacyjno - porządkowe.

3. Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia te mają na celu kształtowanie u dzieci wrażliwości muzycznej, uczą inscenizować treść piosenek. Dodatkowo prowadzone są zajęcia taneczno - ruchowe z elementami hip - hop. Bazujemy na prostych i przyjemnych melodiach, wykorzystując przy tym różnego rodzaju instrumenty ( tamburyno, bębenek, kołatka, grzechotka).

4. Zajęcia dydaktyczne

W trakcie tych zajęć wykorzystujemy różnego rodzaju układanki obrazkowe, książeczki, obrazki. Zachęcamy do swobodnych wypowiedzi, poprzez to ćwiczymy mowę i myslenie.

5. Zabawy tematyczne

Stwarzamy sytuacje, w których umożliwiamy dzieciom odgrywanie ról z życia codziennego. Naśladowanie pojedyńczych czynności np: czytanie gazety, jedzenia posiłków, naprawianie samochodu czy jazda wózkiem na spacer, usypianie lalek w kołysce.

 

 Copyrights - Żłobek Miejski w Międzychodzie


Powered by Joomla!®. Developed by: Dandelion WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.